Комунальне підприємство “Керуюча компанія “Північна”

До уваги співвласників багатоквартирних будинків!

Повідомляємо, що Ви як співвласники багатоквартирного будинку відповідальні за утримання Вашого будинку у належному стані.

У зв`язку із набранням чинності 01.05.2019 року Закону України “Про житлово-комунальні послуги” та спираючись на Закон України “Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку” відбувається зміна послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкової території на послугу з управління багатоквартирним будинком, обслуговування електромережі та мережі газопостачання виключено із діяльності монопольних підприємств, діючий тариф коригувати чи змінювати неможливо.

Ми підготували для всіх будинків пакет документів та пам`ятки , які допоможуть Вам провести відповідну роботу у своїх будинках щодо обрання форми управління .

 

Порядок

обрання управителя співвласниками багатоквартирного будинку, призначення управителя

КРОК 1.  Ініциатива щодо залучення управителя або самостійного управління будинком.

Співвласники приймають рішення щодо управління багатоквартирним будинком на зборах співвласників.

Для цього:

1. Створити ініциативну групу з 3-х співласників вашого будинку,

2. Скласти протокол із ії створення

3. Провести роз`яснювальну роботу серед мешканців свого будинку,  щодо подальшої долі будинку, а саме обрання одног із варіантів:

 • самостійного управління будинком
 • призначення управителя

4. Повідомити мешканців не менше ніж за 10 днів про проведення загальних зборів співвласників  будинку

Повідомлення направляється у письмовій формі та вручається кожному співвласнику під розписку або шляхом поштового відправлення (рекомендованим листом). У повідомленні про проведення зборів співвласників зазначається інформація про ініціатора проведення таких зборів, дату, місце і час їх проведення, порядок денний. До повідомлення про проведення зборів співвласників можуть додаватися додаткові матеріали або інформація, що будуть розглядатися на зборах.

5. Повідомлення також розмістити у загальнодоступних місцях при вході до під`їзду багатоквартирного будинку або дошці оголошення

6. Створити та вести реєстр співмешканців, проінформованих про запланований захід.

7. Підготовка до зборів співвласників:

у процесі підготовки до зборів співвласників ініціативна група або управитель вирішує наступні завдання:

7.1. збір інформації про:

 • власників квартир,
 • власників нежилих приміщень,
 • кількість неприватизованих квартир.

7.2.Підготовка проектів наступних документів:

 • протокол зборів співвласників;
 • список реєстрації учасників зборів співвласників;
 • підготовка пропозицій щодо кандидатури (кандидатур) співвласника, Уповноваженого на укладання договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком.

КРОК 2. Проведення зборів співласників 

1.Проведення рестрації учасників загальних зборів співвласників із обов`язковим підписом біля свого прізвища учасника зборів.

2. Обрання голови та секретаря зборів співвласників – обирається більшістю голосів присутніх співвласників.

3. Затвердження порядку денного зборів та порядок прийняття рішення: рішення вважається прийнятим зборами співвласників, якщо за нього проголосуали власники квартир та нежилих приміщень, площа яких разом перевищує 75% від загальної площі всіх квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку.

Рішення з питань обрання Управителя та його відкликання, затвердження та зміну умов договору з управителем та обрання уповноваженої особи (осіб) співвласників під час укладання, внесення змін та розірвання договору з управителем, здійснення контролю за його виконанням вважаються прийнятим зборами співвласників, якщо за нього проголосуали власники квартир та нежилих приміщень, площа яких разом перевищує 50% від загальної площі всіх квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку.

4. У порядок денний зборів співвласників необхідно включити наступні питання:

 • Про обрання форми управління багатоквартирним житловим будинком: самостійно чи із залученням управителя. Необхідно звернути увагу – управителю можуть передаватись всі або частина функцій з управління багатоквартирним житловим будинком – у тому разі коли управителю передано частину функцій з управління, інші повноваження здійснюються співвласниками самостійно.
 • Про визначення управителя багатоквартирного будинку.
 • Про затвердження умов договору з управителем.
 • Про обрання уповноваженої особи (осіб) співвласників для укладання договору з управителем, здійснення контролю за його виконанням.
 • Інші питання.

Кожне питання порядку денного розглядається окремо та приймається шляхом поіменного голосування. Рішення оформляється особистим підписом кожного. Хто проголосував, із зазначенням результату голосування (“за”, “проти”, “утримався”). Рішення зборів співвласників оформляється протоколом, який підписується усіма співвласниками, які взяли участь у зборах, кожен ставить підпис під відповідним варіантом голосування (“за”, “проти”, “утримався”), за затвердженою формою, що забезпечує формування державної житлової політики.

У протоколі обов`язково зазначається наступна інформація про співвласників, які взяли участь у зборах: прізвище, ім`я, по батькові співвласника, документ. Що підтверджує право власності на квартиру або нежитлове приміщення, номер та загальна площа квартири/ нежитлового приміщення.

Протокол обов`язково складається у двох примірниках.

КРОК 3. Повідомити співласників та Виконавчий комітет міської ради про результати зборів співласників

Повідомлення про прийняте рішення зборами співвласників, не пізніше 10 днів після його прийняття надається у письмовій формі всім співвласникам будинку під розписку або шляхом поштового відправлення рекомендованим листом, а також розміщується у загальнодоступному місці при вході до кожного під`їзду.

До виконавчого комітету міської ради необхідно подати оригінал протоколу зборів, у якому містяться відомості про рішення співвласників щодо управління будинком. Виконавчий комітет розміщує резолютивну частину рішення на своєму офіційному веб-сайті.

КРОК 4. У разі прийняття зборами рішення про обрання управителя  укласти договір з управителем.

Управління багатоквартирним будинком управителем здійснюється на підставі договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком, який укладається та підписується уповноваженою зборами особою чи особами.

Вартість послуг з управління багатоквартирним будинком визначаться за згодою сторін та зазначається у договорі з управителем. Договір підписується на умовах, затверджених на зборах співласників та є обов`язковим для виконання всіма співвласниками.

Управитель протягом одного місяця після підписання з ним договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком (змін до нього) зобов`язаний надати або надіслати рекомендованим листом кожному співвласнику примірник такого договору (змін до нього), завіреним підписом і печаткою управителя.

КРОК 5. Списання житлового будинку.

У разі прийняття рішення зборами співвласників квартир про створення об`єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) здійснюється процедура списання житлового будинку з балансу за ініціативи співвласників відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.04.2016 року №301 “Про порядок спасиння з балансу багатоквартирних будинків” та рішення міської ради.

Якщо до 01.05.2019 року співвласники не приймуть рішення про форму управління багатоквартирним будинком, на конкурсних засадах виконавчим комітетом буде призначено управителя для такого будинку.

У період від оголошення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку та до моменту визначення переможців конкурсу і укладення договорів про надання послуг з управління багатоквартирним будинком, послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій продовжують надавати виконавці таких послуг, .кі надавали такі послуги до початку проведення конкурсу.

Ціна послуги з управління багатоквартирним будинком буде визначена за результатами конкурсу, який проводиться у встановленому законодавством порядку, а договір про надання послуг з управління багатоквартирним будинком строком на один рік від імені співвласників підписує уповноважена особа виконавчого комітету ради, за рішенням якого призначено управителя. Якщо за один місяць до закінчення зазначеного строку жодна із сторін не повідомить письмово другу про відмову від договору, він вважається таким, що продовжено на черговий однорічний термін.

Порядок проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку затверджено наказом Мінрегіону України 24.06.2016 року.

 

За роз`ясненнями та додатковою інформацією звертайтеся до абонентського відділу. КП “Керуюча компанія “Північна”